Publicaties TDP Strafrechtadvocaten5-2-2021
mr. ing. R.B.M Poppelaars

STANDPUNT EN VERZOEK OM PREJUDICIËLE VRAGEN, IN VERBAND MET HET BEWAREN EN GEBRUIK VAN ENCROCHATDATA.
ONDERZOEK FINLAND.

Dit stuk beschrijft de visie van de verdediging in de zaak ‘Finland’, op de rechtmatigheid van het bewaren en gebruiken van de EncroChatdata, wat in deze zaak heeft geleid tot belastend bewijs jegens cliënt. In verband met dit standpunt wordt voorts voorgesteld om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het standpunt van de verdediging is namelijk dat het gebruik van de EncroChatdata zoals hier is gebeurd, en overigens ook nog gebeurt, in strijd is met het Unierecht.

Lees meer (pdf)